Gratis Demo: Busvognmand

Pas på kørekortet

Pas på kørekortet

Klippekortet

Klippekortet gælder for grove overtrædelser af Færdselsloven, der ikke i sig selv medfører frakendelse af kørekortet, men som er farlige. Lovændringen medfører nu, at du oven i bøden også får et klip.

Hvad er et klip?

Hvis du får et klip, bliver det registreret hos politiet. Dit kørekort bliver altså ikke klippet i stykker. Hvert klip gælder i 3 år og bliver derefter slettet.

Du får et klip hvis du:

 • Overskrider hastighedsgrænsen med mere end 30%
 • Kører med for kort afstand til forankørende
 • Kører ulovligt i nødsporet
 • Ikke spænder passagerer under 15 år fast i bilen
 • Kører over for rødt
 • Overtræder regler om vigepligt
 • Overtræder regler for overhaling og forbud mod overhaling
 • Overskrider spærrelinjer ved overhaling
 • Øger hastigheden, når du bliver overhalet
 • Overhaler ved et fodgængerfelt
 • Kører mod færdselsretningen
 • Kører uforsvarligt forbi- eller slalomkørsel i tæt trafik
 • Ændrer færdselsretning eller placering til fare/unødig ulempe for andre trafikanter
 • Kører venstre om helleanlæg
 • Kører om kap eller kører væddeløbskørsel
 • Kører over jernbanespor, hvis der er givet signal til standsning
 • Ikke sørger for, at passagerer ml. 8 og 15 år anvender styrthjelm på motorcykel

3 klip inden for 3 år = betinget frakendelse af kørekortet. Et klip gælder i 3 år, herefter slettes det.

Hvis du har taget dit første kørekort for mindre end 3 år siden, får du kørselsforbud efter kun 2 klip inden for 3 år.

Det betyder, at du skal aflevere dit kørekort og må først køre igen, når du har gennemgået 7 teoritimer og 8 køretimer hos en kørelærer og har bestået en køreprøve.

Strengere straf for spritkørsel

Spritkørsel koster desværre stadig mange liv i trafikken hvert år. Derfor er straffen for spritkørsel nu blevet væsentligt strengere end før.

Første gang du kører spritkørsel, får du:

Frakendt kørekortet

0,51 - 1,2 ‰: Betinget frakendelse/ny billist: Kørselsforbud

Over 1,2 ‰:  Betinget frakendelse i minimum 3 år.

En bøde

0,51 - 2,0 ‰: Bøde = din netto månedsløn ganget med din promille

Over 2,0 ‰: 20 dages betinget fængsel samt bøde på din netto månedsløn.

Eksempel: Månedsløn udbetalt: 15.000kr. Promille 0,6. Bøde: 9.000kr. 

Alkohol og trafikkursus

Hvis du kører spritkørsel ml. 0,51 og 1,2 promille, får du kørselsforbud og skal aflevere kørekortet. Du skal gennemføre og bestå et obligatorisk kursus om alkohol og trafik (A/T-kursus) for egen regning, før du må køre bil igen. Kurset varer 4 x 2½ time og koster pt. 2.000kr.

Kører du spritkørsel flere gange, er straffen endnu hårdere. Fx får du en betinget fængselsstraf 2. gang, du kører spritkørsel. 3 gang får du ubetinget fængselsstraf.

 


Hvad er betinget og ubetinget frakendelse? 

Betinget frakendelse:

Du beholder dit kørekort, hvis du består en kontrollerende køreprøve (dvs. en almindelig teoriprøve og en praktisk køreprøve) inden for 3 måneder. Dumper du én af prøverne, skal du aflevere kørekortet og får det først igen, når du har bestået begge prøver. Efter den betingende frakendelse har du 3 års "prøvetid".

Ubetinget frakendelse:

Du skal aflevere kørekortet og mister retten til at køre bil i en periode (fx. 3 år). Derefter skal du op til en teori- og køreprøve. Når du har fået kørekortet tilbage, har du en "prøvetid" i en periode (fx. 5 år).

Hvad betyder "prøvetid"? 

Hvis du i "prøvetiden" begår en forseelse, som normalt giver betinget frakendelse, får du ubetinget frakendelse i min. 6 måneder.

Skip Indhold

Indhold

Indhold

 • Pas på kørekortet
Skip Navigation

Navigation

Skip Indstillinger

Indstillinger