Gratis Demo: Godsvognmand

1 Lov om godskørsel

Lov om godskørsel

Lov om godskørsel og den tilhørende bekendtgørelse beskriver de vilkår og betingelser, der kræves for at få og ikke mindst beholde sin tilladelse.

Der er fx nogle økonomiske krav i form af sikkerhedsstillelse og en begrænsning i forfalden gæld til det offentlige.

Man må ikke have forfalden gæld til det offentlige på mere end 50.000 kr. for at få tilladelse(r) fra Trafikstyrelsen. Så hvis du skylder 50.010 kr. i børnepenge, så må du låne de 10 kr. et (privat) sted og betale dem til ”det offentlige”. Så er der ingen problemer.

Når du først er ”kørende” med din vognmandsforretning, må du gerne have forfalden gæld på op til 100.000, før det kan give problemer.

Lovgivningen beskriver desuden bl.a. definitionen og forskellen mellem firmakørsel og kørsel for fremmed regning. Alt det og mere kan du læse om i loven og bekendtgørelsen.

Loven finder du ved at klikke her.

Bekendtgørelsen finder du ved at klikke her.


Skip Indhold

Indhold

Indhold

  • 1 Lov om godskørsel
Skip Navigation

Navigation

Skip Indstillinger

Indstillinger