Gratis Demo: Taxivognmand

1 Aftaleloven

Aftaleloven

Aftaleloven og Købe loven specificere hvilke regler der gælder for såvel sælger som køber af en ydelse eller en varer.

Generelt gælder det om at beskytte begge parter mod misforståelser, samt hvilken beskyttelse der gælder i forbindelse med køb.

I. Om afslutning af aftaler:

Følgende regler er gældende:

1. Et tilbud, der er fremsendt af en sælger til en køber, er gældende for sælger uanset om det er fremsat mundligt eller skriftligt. Det kræver dog at det accepteres inden for den fastsatte tidsfrist.

2.Tilbuddet er gælden uanset de økonomiske forhold hos sælger og/eller køber.

3. Tilbud der fremsættes mundligt uden en given frist, skal antages straks for at være gældende.

4. Afslås et tilbud, bortfalder tilbuddet, også selv om tidsfristen ikke er udløbet.

5. Der kan ikke ændres i et tilbud fra købers side uden accept fra sælger.

6. Er et tilbud afgivet under trusler om vold, er ikke bindende for den tvungne.

Dette er et kort uddrag af loven, men det anbefales selvfølgelig at hele loven gennemlæses

God fornøjelse.

Skip Indhold

Indhold

Indhold

  • 1 Aftaleloven
Skip Navigation

Navigation

Skip Indstillinger

Indstillinger